Ayyappa Telugu

Loading

ఆలోచనా తత్వం

ayyappa calendar

ఆలోచనా తత్వం

 • పొగిడినంతనే పొంగిపోకు. అందులో మర్మమేమిటో తెలుసుకో. ధర్మమనిపిస్తే సహాయము చెయ్యి, అధర్మమనిపిస్తే వదిలి వెయ్యి.
 • జీవులపై ప్రేమను చూపండి-దేవుని ప్రేమను పొందండి.
 • సరియైన మార్గములో నడవని వారు దేనిని సద్వినియోగము చేసుకోలేరు.
 • జీవితానికి ప్రోత్సాహకర మాటలు అమృతాన్నిచ్చి, వెలుగు మార్గాలను చూపగలవు.
 • ప్రేరణ ఉవయోగకరమైనదైతే ఉన్నత స్థానానికి తీసుకెళుతుంది. నిరుపయోగకరమైనదైతే నిలువునా పతనము చేయగలదు.
 • ఇంట్లోపెట్టి పూజించే దేవుని పంచలోహ విగ్రహాలు ఇంటి యజమాని బ్రొటనవ్రేలి పరిమాణంలోనే ఉండాలి. ఆ సైజుకంటే పెద్దదిగా ఉండకూడదు, ఉండినచో దానికి తగిన రీతిగా ఆరాధనలు చేయవలసి వచ్చును.
 • ఒక ఆడపిల్లను చదివించుట ఒక కుటుంబమును పోషించు నంత ఫలితమునిచును.
 • మాట జారితే తిరిగి రాదు, కనుక ఆలోచించి మాట్లాడాలి.
 • గతం నుంచి ప్రేరణ పొంది వర్తమానంలో భవిష్యత్తు గురించి ఆలోచించాలి.
 • బాగా ఆలోచించు, కొద్దిగా మాట్లాడు, తక్కువగా వ్రాయి.
 • భగవంతుని శరణు జొచ్చిన వానిని విధికూడా వేధించనెంచదు. అట్టివాని నుదుట బ్రహ్మ తాను వ్రాసిన వ్రాతను తానే మార్చివేయును.
 • సూటి పోటి మాటలు సుడిగుండాలకన్నా భయంకరమైనవి. సుడి గుండాల్లో పడితే అదృష్టవశాత్తు తప్పించుకోవచ్చునేమో గాని, సూటి పోటు మాటల సుడిగుండాల్లో పడితే తప్పించుకోలేము.
 • అందం కలిగిన వారే అపురూపులని భ్రమపడకండి. అంద విహీనులలో మంచి గుణము కలిగిన వారే అందమైన వారు కాగలరు.
 • మూర్ఖత్వమునకు మందులేదు.అది అనుభవించవలసినదే.
 • పెద్దవారితో స్నేహము పేదరికానికి పోటు లాంటిది.
 • ఆలోచించకుండ అమలు పరచడము నియంత లక్షణము కాగలదు.
 • నిరాశ తుఫాను లాంటిది. తుఫాను తాకిడికి గురైతే ఎంత ఆపదనో అలాగే నిరాశకు లోనైనా అంతే ఆపద ఉండును.
 • కంచె లేని పొలానికి రక్షణ లేనట్లే శిక్షణలేని జీవితానికి కూడా రక్షణ ఉండదు.
 • దేనినైనా నిర్ణయించి తీర్పునిచ్చేది కాలమే. దానికి ప్రతి ఒక్కరు తలవంచవలసిందే.
 • విచక్షణ లేని మనిషి ఉప్పెన లాంటివాడు. ఉప్పెన వలన ప్రమాదాలు జరిగినట్లు విచక్షణ లేని మనిషి వలన కూడా ప్రమాదాలు జరుగగలవు.
 • ఆత్మతృప్తి అనే ఐశ్వర్యాన్ని సంపాదించుకో, అపుడు బాధలు ఉండవు. హెచు తగ్గులు అగుపడవు. ఆత్మతృప్తి గలవానికి అందులోనే సుఖ మనే చక్కటి అమృత బిందువులు లభించును.
 • ఫలించని దాని కోసము ప్రయత్నించకు. ఫలించే దాని కోసం ప్రయత్నించు. అదియే వివేకము.
 • యదార్థమైన విభేదాలు తరచుగా సక్రమమైన అభివృద్ధికి చిహ్నాలు.
 • ఏ కొద్దిపాటి అవకాశం దొరికినా మనిషి ఎప్పడూ ఆశావాదియే.
 • ఆలోచనలకు, మాటలకు తేడా ఉండరాదు.
 • ఆలోచించక చేసేపనులు తరువాత దుఃఖింప జేయును.
 • నిద్రకోసం పరుండు వాడు సంసారి - నిద్రవచినపుడు పరుండువాడు సన్యాసి.
 • అవిటివాడు అందలం ఎక్కాలనుకోనేకూడదు!అది వృధాశ్రమయగును.
 • గ్రుడ్డివాడు చిత్రం గీయాలనుకోనే కూడదు!అది వల్లకానిదగును.
 • మూగవాడు సంగీతం ఆలపించాలనుకోనే కూడదు!అదిసాధ్యంకానిది.
 • కసాయివాడు పాపపుణ్యాలు ఆలోచించనేకూడదు!అది వృత్తికి వ్యతిరేకము.
 • హృద్రోగి కొండ ఎక్కాలనుకోనేకూడదు! అది హానికరం.
 • కడుపునొప్పివాడు విందు ఆరగించాలనుకోనేకూడదు! అది అపాయం.
 • కాళ్ళులేనివాడు పాదరక్షల గురించి ఆలోచించనేకూడదు! అది అక్కరలేనిది.
 • పండ్లు లేనివాడు చెఱకు తినాలనుకునేకూడదు!ఇది వీలు కానిది.
 • జ్వరం వున్నవాడు ఐస్క్రీమ్ తినాలనుకునేకూడదు! అనారోగ్యానికి దారి.
 • తలచినది సాధించేవరకు విశ్రమించకూడనేకూడదు! కార్యశూరిని లక్షణం.
 • అల్పులతో సహవాసం చేయనేకూడదు! అది ప్రమాదకరం.
 • భోజనవేళ మాట్లాదనేకూడదు!అది మంచి లక్షణం.
 • ఆడ వాళ్ళపై అపవాదు వేయనేకూడదు! అది సమాజ హాని
 • అబలలను హింసించనేకూడదు! అది అత్యాచారమునకు సమం.
 • తల్లితండ్రుల మనసు క్షోభపెట్టనేకూడదు! అదియే నీకు పునరావృతం కాగలదు.
 • చెడు సహవాసం చేయనేకూడదు! అది జీవితమును పతనం కావించును.
 • పరస్త్రీలతో ఏకాంతంలో మాట్లాడనేకూడదు! అది ప్రమాదకరం.
 • ఉపవాసవేళ వంటలు గూర్షి ఆలోచించనేకూడదు! అది ప్రత భంగం.
 • బంధువులతో తగాదాలాడనేకూడదు! అది క్లేశకరం.
 • మిత్రులను అనుమానించనేకూడదు! అది అనర్ధకరం.
 • మనస్పున చెడుతలంపులుండనేకూడదు! అది హానికరం.
 • ఎన్నడూ అబద్దమాడనేకూడదు! అది నిలువునా చీల్చి వేయును.
 • భయపడుతూ మధ్యస్తం చేయనే కూడదు! అది చేతగానితనం.
 • పెద్దలను తూలనాడనేకూడదు! అది దైవ నిందతో సమం.
 • అబద్దపు సాక్ష్యంచెప్పనేకూడదు! అది అత్మవంచన.
 • రోగులపై బలప్రయోగం చేయనేకూడదు! అది మూర్కుల లక్షణం.
 • పసిపిల్లలను ఏడ్పించనేకూడదు! అది పైశాచికత్వమగును.
 • బ్రాహ్మణులను హేళన చేయనేకూడదు! అది దైవ నిందతో సమం.
 • పేదరికాన్ని పరిహాసమాడనేకూడదు! ఒక నాడు మనమలాకావచ్చును.
 • తోబుట్టువులతో గొడవ పడనేకూడదు! అది వంశ హాని.
 • ఎట్టి పరిస్థితిలోను ఆడవారిపైచేయి చేనుకోనే కూడదు! మగతనం కాదు.
 • ఎట్టి పరిస్థితిలోను ఆత్మ స్థైర్యాన్ని పోగొట్టుకోనే కూడదు!వివేకుల లక్షణం.
 • ఎట్టి పరిస్థితిలోను ఇరుగు పొరుగువారితో తగువులాడనేకూడదు!
 • ఇతరుల సొముపై ఆశపడనేకూడదు!అది మన సొమ్ముకే హానికరం.
 • దైవారాధన చేయక భోజనం చేయనేకూడదు! అది దొంగ తిండికి సమం.
 • పనివాళ్ళపై దాడి చేయనేకూడదు! అది అడుసు త్రొక్కినట్లు.
 • తాంబూలం ధరించి ఆలయప్రవేశం చేయనేకూడదు!అది మర్యాద కాదు.
 • ఆడవాళ్ళు బోర్లపడిసాషాంగనమస్కారం చేయనేకూడదు! ఇది శాస్త్రం.
 • నీచకృత్యములను చేయనేకూడదు!అది అశాంతికి దారితీయును.
 • దుష్టసహవాసం చేయనేకూడదు! అది ప్రాణహానిని కలిగించును.
 • నేరస్తులకు ఆశ్రయ మివ్వనేకూడదు!అది దేశద్రోహ చర్య యగును.
 • ద్రోహులకు మన్నింపు ఇవ్వనేకూడదు!అది ఏనాటికైనా ముప్పే.
 • గురుద్రోహం చేయనేకూడదు! అది ఉత్తమ శిష్యుల లక్షణం కాదు.
 • దైవనింద చేయనేకూడదు! అది పాపకృత్యం అగును.
 • ఆత్మస్తుతి చేసుకోనే కూడదు! అది హానికి దారితీయును.
 • కులమతాల గూర్షి మాట్లాడనేకూడదు! అది చట్టవిరుద్ధం.
 • మండల దీక్షలేక ఇరుముడి కట్టుకొననేకూడదు! అది ఆచారహీనం అగును.
 • సూతకంతో దీక్షామాలను ధరించనేకూడదు!అది పద్దతి కాదు.
 • ఆలయాలను అపవిత్రం చేయనేకూడదు!అది దైవనిలయాలు.
 • బంధువులింట అధికారప్రయోగం చేయనేకూడదు!అది మన స్థలంకాదు.
 • ఆత్మీయులవద్ద ప్రగల్భాలు పలుకనేకూడదు! అది తెలివితక్కువతనం.
 • ఎట్టి పరిస్థితిల్లోను చట్టాన్ని ఆతిక్రమించనేకూడదు!అది నేరమగును.
 • పిచ్చి వానివద్ద తెలివితేటలు ప్రదర్శించనేకూడదు! మనకు పిచ్చిపట్టును.
 • నిప్పతో చెలగాటమాడనేకూడదు! అది ప్రాణహాని.
 • జలమును వృధా చేయనేకూడదు! అది పొదుపు చేయదగినది.
 • పూలను నలిపి వాసన చూడనే కూడదు! అది సువాసినులకు సమం.

 

అయ్యప్ప కార్యక్రమాలు

Powered By

చిరునామా

ఫోన్ నంబరు

+91 7799 121 321

ఈ- మెయిల్

అనుసరించండి


య్య
ప్ప

కా
ర్య
క్ర
మా
లు